https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/stem%20poster%20180cm%20x%2050cm-01.jpghttps://drive.google.com/file/d/1sZNIp8CX91as__yl4guUjmpGWKyOdQoj/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1LEjJlxa175w8V0kIyJsjZOz5vegUkFZj/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/140x75cm%20%E3%80%8C%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E7%94%9F%E9%A0%98%E8%A2%96%E3%80%8Doutlined-01.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/1819%E7%B8%BD%E6%88%90%E7%B8%BE%20final%20outlined%20280x144cm-01.jpg?attredirects=0
   https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/2018-2019%20%E5%82%91%E5%87%BA%E5%AD%B8%E7%94%9F243.84cmX76.2cm_2-01.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/243.84cmX76.jpg
2018年中一資訊日暨開放日
 F.1 INFORMATION DAY & OPEN DAY

2018年12月8日(星期六)
 上午10:30 – 下午3:30 


 10:30 - 12:30 校園導賞(最後一場次的校園導賞為11:40) + 開放日 
 12:30   -   1:30 中一收生講座:本校概況、學校發展、收生要求 
 2:30   -   3:30 中一收生講座(加場):本校概況、學校發展、收生要求  
 1:30   -   3:30 開放日(自由參觀及攤位遊戲) 
 活動內容: 學校簡介、校園導賞、攤位遊戲、管樂表演、科技作品、體藝示範、話劇表演、學生演講 

感謝各位家長支持﹗網上報名已截止若家長及同學有興趣參與本校活動,仍可於活動當天到訪本校。

中一資訊日活動報名
https://goo.gl/UW7sdp

https://drive.google.com/file/d/1FhFOIh1YeZh_AXBpMVPpA7-yjhbNgnzE/view?usp=sharing


祝賀本校梁振輝老師及林景佳老師榮獲敬師運動委員會於2018年「敬師日」表揚及嘉許。
梁振輝老師亦獲大會安排接受傳媒訪問‚以下是部份傳媒報導的連結:
https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/140cm%20x%20121.8cm%20%E9%BB%83%E9%8C%A6%E6%98%9F%E5%85%88%E7%94%9FGBS,%20JP%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%B1%80%E5%B1%80%E9%95%B7outlined-01-01.jpg


https://drive.google.com/file/d/1lOVdD2JLR8KuolI0TgvxEkr7jxz8PnMD/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/2017-2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AD%B8%E7%95%8C%E9%AB%94%E8%82%B2%E8%81%AF%E6%9C%83%E8%B3%BD%E4%BA%8B%E5%B1%A2%E7%8D%B2%E4%BD%B3%E7%B8%BE.jpeg

https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/2017-2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E9%9A%9B%E7%B1%83%E7%90%83%E6%AF%94%E8%B3%BD.jpeg

https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/2018%20library%20award_91.44cm%20X%20121.92cm-01.jpg

https://sites.google.com/a/stfaswc.edu.hk/shou-ye/home/91.44cm%20X%20121.92cm%20final%20science%20and%20technology%20award%202018.jpg

 
地址:九龍何文田巴富街22號  
電話:27621183  傳真:27114743  電郵:office@stfaswc.edu.hk

學生成就


2018年12月09日2018-2019年度中學校際籃球比賽第三組(九龍二區)男子甲組決賽獲得冠軍

https://drive.google.com/file/d/1PyU_-4cf4yZMNRSK8opRWbkoj7JRxBkt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l5rEqNQxK9ZIDrMROCcL-hq0d4NgfRfL/view?usp=sharing